Редактор  

redaktor.jpg

ЮлиЯна Шапкарова - редактор

Администриране и поддръжка:

- Уеб сайтове, електронни магазини, електронни списания

- Редакция на съдържание, текстове и статии

- Художествено оформление

- Обработка на снимков материал

- Дигитален маркетинг

- User experience design (UX)

- Консултации

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Linkedin

   

Jukebox  

   

EL EROTISMO  

el_erotismo.jpg

   

WEB journal "Sexology & Human Nature"  

Sexology_Human_Nature.jpg

   
Когато физикът или източният мъдрец казва, че всички неща са пусти, недуални или взаимно проникващи се, той не иска с това да отрече различията между тях, да пренебрегне индивидуалността им и да възприеме света като едно хомогено и неразчленимо цяло. Светът съдържа в себе си всякакви отлики, повърхности и линии, но те взаимно се преплитат и втъкават едно в друго. Можем да го кажем и по този начин – вашата ръка със сигурност се различава от главата ви, която се различава от краката ви,а те на свой ред от ушите ви. Но ние без никакъв проблем виждаме, че те са части от едно и също тяло и по същия начин вашето тяло се изразява във всяка своя различна част.

По подобен начин в теорията на безпределното всички неща и събития са равностойни части от едно и също тяло, Дхармакая, мистичното тяло на Христос, универсалното поле на Брахман, органичния модел на Дао. Всеки физик ще ви каже, че всички обекти в космоса са просто различни форми на всеобщата Енергия – а това дали ще я наричаме Брахман, Дао, Бог или просто Енергия, ми се струва съвсем маловажен проблем. Според последните открития на модерната наука и според древната мъдрост на Изтока е че реалността е без-пределна. Всяка мислима граница е просто една абстракция и затова всички граници са чисто и просто илюзии в този смисъл, че предизвикват разделение и в крайна сметка конфликт, там където основания за такъв няма.

Границите между противоположностите, както и границите между нещата и събитията, си остават самозаблуди. На изток реалността на безпределното никога не е била теоретичен или философски проблем. Никога не е била нещо, което следва да се докаже на черната дъска или в лабораторията, колкото и важни да са подобни начинания. По – скоро безпределността е била част от ежедневието, част от конкретния живот. Хората винаги се опитват да разграничат от останалото своя живот, своя опит, своите реалности. Но, уви, всяка гранична линия е и потенциална фронтова линия. Затова и единствената цел на източните, както и на западните езотерични пътища към освобождението е била тази – да освободят хората от конфликтите и усложненията на техните вечни войни, като ги освободят от техните граници.

Те не се опитват да решат изхода на самата битка. Просто демонстрират илюзорното естество на границите, които стават причина за подобни битки. По този начин битката не се предрешава, а обезмисля. Ето защо да разкриеш безпределността на реалността означава да разкриеш илюзорността на всички конфликти. И това финално прозрение се нарича нирвана, мокша, освобождение, просветление, сатори – избавление от двойнствеността, отърсване от омагьосващата гледка на обособеността, освобождение от оковите на собствените ни илюзорни граници.а когато разберем това, вече ще сме готови да проучим как стоят нещата с тази безпределност на възприятията, популярно наричана „единно съзнание”.

Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature